Hvornår er det tid til at sige stop?

Mandag d. 24/4 kl. 19.30 i Haunstrup Huset

Med moderne behandlingsmetoder kan du forlænge livet uden at kunne helbrede, men hvem skal have tilbudt behandlingerne, og hvornår skal man stoppe, hvis man ikke kan helbrede? Hvad må lægerne, og hvilke rettigheder har patient og pårørende?

De seneste år har problematikker om hjertestartere på plejehjem, prisen for livsforlængende behandling til kræftpatienter mm fyldt i den offentlige debat. I foredraget tages afsæt i disse debatter med fokus på gældende lovgivning, etik, patientinddragelse, livstestamenter, forskningsbaseret viden mm

I forbindelse med Forskningens Døgn har Støtteforeningen for Haunstrup Huset arrangeret et foredrag med Hanne Irene Jensen, Postdoc v. Syddansk Universitet.

Prisen er 50 kr., som betales ved tilmelding efter først til mølle, max 130 deltagere.

Kaffe / te, kage, øl and vand kan købes.

Tilmelding senest tirsdag d. 18/4 på MOBILEPAY eller ved opkald til Lene Bjerg på 40 38 65 73

Haunstrup Huset, Kirsebærmosen 6, 7400 Herning