Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2 mar 2016 blev ledet af Jens Rosendahl.


Formanden fortalte med optimisme om indflytning i Hovedgaden 58, som Museet har lejet af Ruth og Herluf Videbæk, om indvielse af stedet, om sommerarrangementet til Videbækvej 3 og 9, om Den gamle Café og en stor medlemsfremgang.

Der gøres overvejelser om en eventuel tilslutning til Kulturelt Samråd i Herning.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der viste et underskud på små 2800 kr. Hvilket var noget mindre end forventet og langt mindre end frygtet. Det relativt beskedne underskud, og den ret store tilgang af nye medlemmer, giver anledning til optimisme mht. fremtiden.

Guttorm Hansen ønskede efter mange års bestyrelsesarbejde at overlade pladsen til et nyt medlem. Valgt blev Kaj Andersen, Haunstrup.

 

/a.f. 2016