Generalforsamling 2015

Generalforsamling 25 feb 2015 blev afviklet med Lars Vestergaard som dirigent.

Af formandens beretning for 2014 fremgik, at den endelige opsigelse fra Herning Kommune betød, at Forskolen skulle være ryddet senest 1. august. Samlingen blev deponeret i Hovedgaden 40, men senere flyttet til henholdsvis Lyngborgvej 3 og Skibbildvej 102.

Årets sommerarrangement omhandlende besøg ved en del af bygningerne i Hovedgaden og foredrag om 200 års folkeskole blev omtalt. Medlemsblade sendes nu elektronisk til flest muligt. Medlemstallet har været svagt vigende.

Kassereren fremlagde regnskabet, der viste et overskud på knap 7.000 kr. (inkl. tilskud). Kontingentet blev efter bestyrelsens forslag hævet for at få råd til genhusning af samlingen.

På baggrund af hele situationen omkring husleje mv. blev der fra enkelte sider udtrykt en betydelig pessimisme mht. fremtiden, mens de fleste gav udtryk for, at de både håbede og troede at man kunne arbejde sig ud af problemerne.

/a.f. 2016