Udflugt 2016

Sommerarrangement

Onsdag d. 10.8. inviteres til det årlige arrangement ude i sognet.

Kl. 19.00 Åbent i Museet, hvor der vil være en lille udstilling af billeder og ting vedrørende aftenens emne. 

Kl. 19.30 Afgang i biler til Fjelstervangvej 26, hvor Arne Feldborg fortæller den ældre historie og stedets ejere Christina og Martin Welling om deres tid. Der serveres en forfriskning, inden vi fortsætter.

Kl. 20.30 Afgang til Fjelstervangvej 28, hvor Arne fortsætter fortællingen. Edel og Kaj Andersen fortæller fra deres ejertid. Museet er herefter vært ved kaffebord i maskinhuset. Og hvem ved, om der falder flere gode historier af.

/a.f. 2016

Referat af sommerarrangement 10.8.2016

Museet stod ikke på pinde, da der blev åbnet for årets sommerarrangement, selv om det kunne se sådan ud; men der var opstillet stillads, da taget på bygningen vil blive udskiftet i næste uge. Snakken gik livligt blandt de mange fremmødte, mens nyt og gammelt blev studeret og kommenteret. Efter velkomsten bevægede en karavane af biler sig afsted ad hovedvejen og Fjelstervangvej.

Christina Christensen og Martin Welling Sørensen tog imod os i F26, hvor vi indtog pladsen både foran og bagved bygningerne. Arne Feldborg gennemgik den lange række af ejere, der har boet her eller blot været ejer en kort tid som led i en transaktion. En Bonnie and Clyde historie blev der også til, før der blev gjort rede for opførelsen af de nye bygninger. Martin fortalte om deres tid som ejere siden 2009 og den virksomhed med salg af grønt og juletræer, der har gjort stedet kendt under navnet Lynghedegaard. Christina supplerede med detaljer om sin familiemæssige tilknytning til Haunstrup og forklaring på, hvorfor Sunds Sejlklub har adresse her.

Kaj Andersen stod klar med forfriskende drikke, som der ikke var den store afsætning på, da temperaturen var lav og vinden frisk, så der blev frosset med anstand. Og selv om vi blev skånet for byger, var det med taknemmelige miner, der blev sagt tak, da vi blev inviteret indenfor i en varm bygning, efter at vi nåede frem til aftenens anden destination, F28. Edel og Kaj Andersen havde dækket op, så vi blev bænkede, før Arne tog fat på historiefortællingen. Her har der kun været få ejere, som stadig lever i erindringen hos mange. Kaj fortalte om, hvordan han og Edel blev kastet ud i overtagelsen af stedet, og om hvordan de har drevet stedet i snart tre årtier. Guttorm Hansen fortalte et træk af sit bekendtskab med Jenny Pedersen i sin egenskab af slagter i Herning.

Da alle havde fået varmen, kom kaffe og brød på bordet. Jeppe Aakjærs ’Naar Rugen skal ind’ blev sunget i fuld længde og dannede afsæt for afslutningen, der var en række af tanker om Aakjærs snarlige 150 års dag, landbrugselever, ’Kom mi bette Kipkal’, ”Spændets Krog”, en bibel med spænde i Museet, en salmebog uden spænde, hvor der på titelbladet stod ”Th. Kingos Psalmebog”, et foredrag om De stærke Jyder, som afholdes i Haunstrup Huset 5.10.

Alle fik en tak for deltagelsen og bidraget til en god aften. ’Stille hjerte sol går ned’ blev sunget som sidste programpunkt, hvorefter de 40 deltagere tog sig god tid til opbrud fra det hyggelige samvær.

/m.k. 2016