Ekst. generalfors. 2015

Ekstraordinær generalforsamling 12 aug 2015 blev ledet af Bente Pedersen.


Afholdtes i fortsættelse af sommerudflugten fordi man ønskede den foreslåede ændring vedtaget så den kunne få virkning allerede fra det komende år.

Forslagte var en konsekvens af den stigning i medlemskontingentet der blev vedtaget i foråret. Det blev vedtaget, at der gives rabat for samboende par, så kontingentet fra 2016 er 200 kr. for enkeltpersoner og 300 kr. for samboende par.

/a.f. 2016