Økonomi

Økonomisk set tilstræber vi, at deltagerne selv betaler ca. halvdelen af de samlede udgifter, mens den anden halvdel søges fremskaffet i form af tilskud mv. Vi modtager således hver eller hvert andet år et lille tilskud fra Herning Kommune, samt et årligt tilskud fra Herning Højskoleforening, og desuden sponsorgaver til f.eks. bankospil fra lokale virksomheder og enkeltpersoner.

På grund af at Herning kommune har skåret i tilskuddet til Haunstrup Huset har vi i år søgt - og fået bevilliget - et noget større kommunalt tilskud end det vi hidtil har fået. Sammen med de andre indtægter, vi har i årets løb, har vi på den måde fået mulighed for at betale endda lidt mere end den krævede betaling for brug af klubhuset, og kan dermed også bidrage positivt til Haunstrup Husets økonomi.

 

/a.f. 2016