Menighedsrådsvalg 2020

Fra 15. september kl. 19:30 - Til 31. august kl. 21:30
Lokation: Haunstrup Huset

Valgforsamling 15. september kl. 19.30 i Haunstrup Huset.

På valgforsamlingen skal der vælges fem menighedsrådsmedlemmer til at tage sig af beslutninger vedrørende kirken for de næste fire år.

Henvendelse kan ske til valgbestyrelsens formand, Vibeke Relund tlf. 26 11 03 53, om regler for valget og udlevering af fuldmagtsblanket.

Det er vigtigt, at der medbringes skriftligt tilsagn, hvis man ønsker at opstille en person, som ikke kan være til stede på valgforsamlingen.