Forsinket kirkejubilæum - 101 års fest for voksne

Fra 09. maj kl. 10:30 - Til 09. maj kl. 15:30
Lokation: Haunstrup Kirke og Haunstrup Huset

Festgudstjeneste med procession af fanebærere, præster, provst og biskop som prædikant. Hornblæsere medvirker.
Middag i Haunstrup Huset og underholdning ved Tina Lynderup.
Afslutning med kaffe og kage.
Tilmelding til middag til Martha Kombak på 2178 9011 eller makombak@hotmail.dk