Menighedsrådet

Formand: Vibeke Relund [+45 2611 0353] vibekerelund@outlook.dk 

Næstformand: Martha Kombak [+45 2178 9011] makombak@hotmail.dk 

Kasserer: Jørgen Mikkelsen [+45 4093 1918] bakmikkelsen@fibermail.dk 

Kontaktperson: Susanne Hedegaard [+45 2511 1662] susanne.v.hedegaard@gmail.dk 

Kirkeværge: Jytte Birkedal [+45 2635 6268] jytteole@live.dk